Usługi BHP i P.POŻ.


Usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz usługiu przeciwpożarowe, m.in.:
  • stała obsługa firm pod względem prowadzenia spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - zgdonie z Kodeksem Pracy Art. 237.11 każda firma zatrudniająca co najmniej 1 osobę musi posiadać osobę odpowiedzialną za wykonywanie zadań służby BHP. Osoba odpowiedzialna za wykonywania zadań służby BHP powinna spełniać wyagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby BHP oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.
  • prowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników
  • wykonywanie ocen ryzyka zawodowego
  • rozpoznania, analizy i oceny zagrożeń pożarowych,
  • wykonania dokumentacji p.pożarowej (instrukcja bezpieczeństwapożarowego , instrukcja technologiczno - ruchowa),
  • doractwo w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów iprocesów technologicznych,
  • doradztwo w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych.